Nationale actiedag van 8/3: sterke hinder verwacht op het MIVB-net

Het MIVB-net zal vrijdag 8 maart ernstig verstoord zijn door een oproep van verschillende vakbonden om deel te nemen aan de nationale actiedag voor de Internationale dag voor vrouwenrechten. De MIVB informeert haar reizigers in real-time over de hinder op haar net en raadt hen aan in alternatieven te voorzien om zich die dag met het openbaar vervoer te verplaatsen.

De MIVB verwacht grote verstoringen van haar netwerk door de deelname van een deel van haar personeel aan de actiedag. De acties in het stadscentrum zouden ook een impact kunnen hebben op het bus- en tramverkeer op bepaalde lijnen.

De MIVB informeert haar reizigers

Het is niet mogelijk om de omvang van de staking en de impact ervan op het bus-, tram- en metroverkeer precies te voorspellen, maar de MIVB verwacht dat haar net ernstig verstoord zal zijn.

De MIVB zal de reizigers vanaf 6 uur in realtime op de hoogte houden van de situatie op het net via haar verschillende communicatiemiddelen (wachtschermen, website, app, sociale media). De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij vraagt reizigers om in de mate van het mogelijke een alternatieve oplossing voor het openbaar vervoer te plannen wanneer ze op 8 maart in Brussel reizen.

 

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 54 buslijnen, 11 nachtbuslijnen en een vervoerdienst voor personen met een beperking. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel