Nationale staking 27/2: het MIVB-net zal mogelijk sterke hinder ondervinden

Vrijdag 23 februari 2018 — De nationale stakingsactie op dinsdag 27 februari tegen de federale maatregelen op het vlak van pensioenen, zal gevolgen hebben voor het MIVB-net. Dat zal mogelijk sterke hinder ondervinden. De MIVB vraagt haar reizigers daarom hun voorzorgen te nemen en, indien nodig, alternatieve vervoermiddelen te zoeken. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij informeert haar reizigers voortdurend over de toestand op haar net en dit vanaf 6 uur dinsdagochtend via de gebruikelijke communicatiekanalen.

De nationale staking van dinsdag 27 februari zal het tram-, bus- en metroverkeer grondig verstoren en het wordt moeilijk om zich te verplaatsen in de hoofdstad. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij moedigt haar reizigers aan hun voorzorgen te nemen en betreurt het ongemak dat zij zullen ondervinden.

Om de reizigers zo goed mogelijk te informeren over de toestand opent de MIVB haar Contact Center (070/23.20.00) vanaf dinsdagochtend 6 uur. De website mivb.brussels informeert de reizigers voortdurend, net als de Facebook-pagina (facebook.com/mijnmivb) en de Twitter-account (@stibmivb).