Nationale vakbondsacties op 28/9: mogelijk hinder op het MIVB-net

De vakbonden plannen op maandag 28 september acties in het hele land. Deze hebben mogelijk gevolgen voor het MIVB-net, waar het gemeenschappelijk vakbondsfront besliste de acties te dekken. De MIVB vraagt haar reizigers in de mate van het mogelijke hun voorzorgen te nemen. Alle maatregelen worden genomen om de reizigers zo goed mogelijk in reële tijd te informeren over de situatie op het net.

Op maandag 28 september zijn vakbondsacties aangekondigd in het hele land. Deze acties worden gedekt door de vakbonden van de MIVB. Er wordt daarom gevreesd voor hinder in het openbaar vervoer.

Impact op het net

Ook al is het momenteel moeilijk om de juiste gevolgen in te schatten, riskeren deze vakbondsacties een impact te hebben op de reiswegen van de MIVB-voertuigen, enerzijds door deelname van het personeel of door verkeershinder door eventuele acties op het terrein.

De MIVB vraagt haar reizigers dan ook rekening te houden met mogelijke hinder op het openbaar vervoer bij het plannen van hun verplaatsingen. De vervoersmaatschappij informeert haar reizigers in reële tijd via de gebruikelijke communicatiekanalen.

Vanaf 6 uur informeren de website mivb.brussels, Customer Care (070/23.2000), de mobiele app van de MIVB en de sociale mediakanalen (facebook.com/mijnmivb en de Twitter-account @stibmivb) de reizigers over de toestand op het net.

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel