Nieuwe buslijn 37 verbindt het zuiden met het centrum van Ukkel

Buslijn 37, die op maandag 6 mei 2019 werd ingehuldigd, biedt een nieuwe verbinding tussen het zuiden van de gemeente Ukkel, het centrum en premetrostation Albert in Vorst. De nieuwe lijn is 10 kilometer lang en komt langs belangrijke plaatsen zoals het Heldenplein, het Sint-Jobplein en verschillende grote scholen. Het gaat om één van de zes lijnen die worden gecreëerd in het kader van het busplan.

Gedurende de komende maanden en jaren gaat de MIVB haar buslijnen in de hoofdstad herschikken, met als doelstelling het aantal beschikbare plaatsen met 30% te doen toenemen en de kilometerproductie met 22% te laten stijgen. Naast de aankoop van nieuwe voertuigen voorziet het busplan in de creatie van nieuwe verbindingen en een betere dekking van de wijken die momenteel weinig of niet worden bediend. In die context zien 6 nieuwe lijnen het daglicht. Daaronder ook de nieuwe lijn 37, die sinds maandag 6 mei premetrostation Albert verbindt met het station van Linkebeek. Met een lengte van 9,9 kilometer telt deze 23 haltes. Daarmee komt het aantal buslijnen van de MIVB op 50 te liggen.

Ukkel beter bediend

Lijn 37 herstelt een directere verbinding tussen het zuiden van Ukkel, van aan de wijken Linkebeek station en Homborch, met het centrum van de gemeente, via de Dolezlaan, het Sint-Jobplein, het Observatorium en het Heldenplein.

De nieuwe lijn passeert langs grote overstapplaatsen zoals het Heldenplein (4, 38, 41, 43, 92, 98) en premetrostation Albert in Vorst (3, 4, 48, 51 en 54), waar de lijn op aansluit.

Bovendien zijn er belangrijke plaatsen zoals het zwembad Longchamps en verschillende scholen in de buurt van het traject: Collège Saint-Pierre, l’Athénée Royal Uccle 1 en 2, Notre-Dame des Champs, l’Ecole communale du Homborch.

De lijn wordt gedeeltelijk uitgebaat met elektrische bussen. De frequenties omvatten tijdens de week een bus om de 12 minuten in de spits en om de 15 minuten tijdens de daluren. ‘s Avonds en tijdens het weekend is het doorkomstinterval ongeveer 20 minuten.

Wijziging van het traject van buslijn 43

De lancering van lijn 37 heeft gevolgen voor buslijn 43. Vanaf vandaag, maandag 6 mei, wordt lijn 43 beperkt tot Diesdelle (in plaats van Kauwberg) vanaf Observatorium. Het stuk Diesdelle – Kauwberg wordt voortaan verzekerd door de nieuwe lijn 37.

De inwijding van deze nieuwe buslijn 37 is een mooie stap in de invoering van het busplan. Daarmee willen we een betere dienstverlening bieden aan de inwoners van de verschillende wijken, die tot nu eerder slecht waren bediend door het openbaar vervoer. We willen ook de aantrekkingspolen en overstapplaatsen in Brussel op een efficiënte manier met elkaar verbinden. Kortom, we willen de efficiëntie en de aantrekkelijkheid van het net verbeteren zodat de Brusselaars nog meer voor het openbaar vervoer kiezen. Het busnet van de MIVB kende geen dergelijke grote wijzigingen meer de afgelopen veertig jaar. Na de complete invoering van het busplan in 2021 zal het aantal afgelegde kilometer met 20% zijn gestegen en het aantal beschikbare plaatsen met liefst 30%”, aldus Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

Verschillende buurten met elkaar verbinden en ervoor zorgen dat de scholen op het traject goed ontsloten zijn. Dat is het doel van de nieuwe buslijn 37 die Homborch in Ukkel verbindt met het toekomstige metrostation Albert in Vorst. Met deze nieuwe lijn komen we ook tegemoet aan de vraag van buurtbewoners en bedrijven om de wijk rond het Koninklijk Meteorologisch Instituut beter te ontsluiten. Deze lijn is een nieuwe stap in de uitrol van het busplan”, zegt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel