Nieuwe buslijn verbindt Neder-over-Heembeek, Schaarbeek en Schuman

Het busnet van de MIVB wordt op 2 maart een nieuwe lijn rijker, met de indienststelling van lijn 56. De lijn verbindt Neder-over-Heembeek met Schaarbeek en vervolgens de Europese wijk, met een rechtstreekse verbinding met de metro in Schuman.

Het busplan van de MIVB herschikt 2/3 van de buslijnen om de capaciteit en de aantrekkelijkheid van het busnet te verbeteren. Dat busplan gaat op 2 maart een nieuwe fase in. Die moet de mobiliteit van de inwoners van Neder-over-Heembeek en Schaarbeek verbeteren met de indienststelling van een gloednieuwe buslijn 56 en dankzij de hervorming van lijn 47.

Lijn 56

Lijn 56 verbindt Schuman met Buda in Neder-over-Heembeek, en doorkruist de gemeente Schaarbeek. Deze lijn versterkt de bediening van Neder-over-Heembeek, een deel van de stad Brussel in volle ontwikkeling, en verbetert de verbinding met Schaarbeek en de Europese wijk. Lijn 56 bedient onder andere de bedrijvenzone (toekomstige postsorteercentrum van BPOST), dat tot nu niet bereikbaar was met het openbaar vervoer. De lijn doorkruist Neder-over-Heembeek (via het Militair Hospitaal, Val Maria en de Oorlogskruisenlaan) tot aan Heembeek, waar aansluiting mogelijk is op buslijn 47 en op de tramlijnen 3 en 7. De buslijn geeft toegang tot het winkelcentrum Docks Bruxsel en tot het Verboekhoven-, Colignon- en Daillyplein. Dankzij het eindpunt aan Schuman biedt de lijn eveneens een rechtstreekse verbinding met de metro en de trein.

Hervorming van lijn 47

Lijn 47 verbindt momenteel het station van Vilvoorde met dat van Heembeek. Op bepaalde momenten tijdens de dag (daluren) en op zaterdag, gaat ze tot aan De Brouckère. De reisweg wisselt en is dus niet eenvoudig te begrijpen voor de gebruikers. Bovendien loopt deze dubbel met lijn 3 die Heembeek verbindt met De Brouckère. Daarom rijdt deze lijn vanaf 2 maart alleen nog tussen de stations van Vilvoorde en van Heembeek, waar de reizigers in tram 3 kunnen stappen om snel het stadscentrum te bereiken.

Lijn 27 verlengd tot Plejaden

Bovendien wordt lijn 27, dat momenteel het Zuidstation met Andromeda verbindt, wordt verlengd met twee haltes tot aan Plejaden, om beter de wijk Plejaden/Sterrenbeelden (en tegelijkertijd een aansluiting te bieden met lijn 79).

Volgende stappen

De indienststelling van het busplan begon midden 2018, in opeenvolgende fases (indienststelling van de lijnen 33 en 37, gewijzigde reiswegen – lijnen 21, 64, 65, 46, 53, 83, enz) en wordt verdergezet tot in 2021. De volgende fase in 2020 is voorzien in de herfst. Er zal dan onder andere sprake zijn van de verlenging van lijn 46 tot aan Tivoli met gelede bussen, van de indienststelling van de nieuwe lijn 74 die Erasmus met Ukkel Stalle verbindt of nog de nieuwe lijn 52 die het Centraal Station zal verbinden met Vorst Nationaal.

“Deze nieuwe stap in de indienststelling van het busplan toont dat de hervorming van het busnet het hoofd biedt aan de evolutie van de noden op het vlak van mobiliteit. Het was zeer belangrijk een verbinding te hebben tussen het noorden en zuiden tussen Schaarbeek en Neder-over-Heembeek en tegelijkertijd een rechtstreekse verbinding met de metro. En dat is wat de MIVB ook deed met de nieuwe lijn 56”, verheugt Brieuc de Meeûs zich, CEO van de MIVB.

Minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt: “Het openbaar vervoer vormt de kracht van verbindingen in de stad. Het is meer dan een dienstverlening. Het brengt mensen samen, het is een ontmoetingsplaats en verschaft de Brusselaars een basismobiliteit. Met lijn 56 wordt een grote brug gebouwd voor de inwoners van Schaarbeek en van Neder-over-Heembeek.”

 

 

Niet voor publicatie:

Uitnodiging voor de pers 2/3, 9 uur: ontdek de nieuwe buslijn 56

De MIVB, minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt en vertegenwoordigers van de gemeenten waar de nieuwe buslijn passeert, nodigen de pers op maandag 2 maart uit om 9 uur om lijn 56 te ontdekken tijdens een inwijdingstraject.

Afspraak op het Colignonplein in Schaarbeek, waar aansluitend op de officiële inwijding, een gedeelte van het traject van de nieuwe buslijn kan worden gevolgd met uitleg aan boord.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen bij An Van hamme, an.vanhamme@mivb.brussels of 0477-62.73.73

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel