Skip to Content

Nieuwe «look» voor wijk kerkhof van Jette

Nieuwe groene ruimte, betere toegankelijkheid van de haltes, nieuwe tramsporen, bredere voetpaden,… De omgeving van het kerkhof van Jette onthult in 2022 een nieuwe “look” voor omwonenden en gebruikers van het openbaar vervoer. Het project wordt vanaf morgen onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het project voor de heraanleg dat deze zomer begint, is niet min. Het gaat om het gedeelte van de de Smet de Naeyerlaan tussen de Charles Woeste- en de Guillaume De Greeflaan, de Ontmijnerslaan, de Secrétinlaan en een gedeelte van de Jules Lahayelaan.

Dit omvangrijke project legt de nadruk op groene ruimte, toegankelijkheid van de haltes, intermodaliteit, comfort van de omwonenden en de mobiliteit van voetgangers en fietsers. Er komt ook een gescheiden beheer van het regenwater, waardoor het regenwater op natuurlijke wijze kan afvloeien naar de ondergrond en het grondwater.

Groene ruimte, nieuwe sporen, toegankelijkheid

Er komt een geheel nieuwe groene ruimte tussen het kerkhof van Jette en het rusthuis Residentie Christalain. Het park zal de beschermde boom accentueren op het plein aan de Jules Lahayestraat, net als het oorlogsmonument.

Het gaat om een primeur voor het Brusselse Gewest: alleen de trams van lijn 19 mogen door deze groene ruimte rijden.

Om de aansluitingen tussen de trams en bussen te vergemakkelijken, worden de haltezones “Kerkhof van Jette” samengevoegd op één enkel centraal punt op de de Smet de Naeyerlaan. Deze nieuwe, unieke halte wordt daardoor een echt multimodaal knooppunt.

De verbeteringen zijn ook bedoeld om de toegankelijkheid van de haltes te verbeteren. De haltes "Kerkhof van Jette", "Guillaume De Greef" en "Ontmijners" worden aangepast om te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen voor personen met beperkte mobiliteit.

De tramsporen worden vervangen door nieuwe sporen die zijn uitgerust met anti-trillingsmatten, waardoor de overlast voor de omwonenden zal worden beperkt. Op de de Smet de Naeyerlaan worden de sporen verplaatst naar een eigen bedding, langs een voetpad en een fietspad die naast het kerkhof van Jette zullen lopen.

Nog voor de vergroening van de openbare ruimte, zal tussen de tramsporen sedum worden geplant, dat een groen tapijt zal vormen. Bovendien worden 32 extra bomen geplant in de hele omgeving van het project, wat het totaal op 169 bomen brengt in de verschillende straten en lanen.

Voor deze heraanleg zal het eindpunt van tram 62 bij het kerkhof van Jette worden verplaatst, zodat het nieuwe park daar kan worden aangelegd. De MIVB en de verschillende betrokkenen bestuderen momenteel de verschillende mogelijkheden om het eindpunt elders te vestigen, waaronder een locatie in de buurt van het Brugmannziekenhuis.

Ook de zachte mobiliteit wordt niet vergeten: het veilige fietspad wordt verbreed op de Smet de Naeyerlaan en op de Groene Wandeling. Bovendien zullen gemarkeerde fietspaden worden afgebakend binnen de gewestelijke fietsroute langs de Ontmijnerslaan en Secrétin. Alle voetpaden worden verbreed om verplaatsingen te voet te vergemakkelijken.

Ten slotte zal de rotonde tussen de Jules Lahayestraat en de Smet de Naeyerlaan verdwijnen en worden omgevormd tot een kruispunt met drie vertakkingen, waardoor ruimte kan worden vrijgemaakt voor beplanting en zachte vervoerswijzen.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek over dit belangrijke project voor de mobiliteit en de levenskwaliteit in de wijk begint op woensdag 31 maart.

Agenda van de werken

De start van de werken is gepland voor de zomer van 2021. Eerst zijn de nutsbedrijven aan de beurt (riolering, elektriciteit, water, telecommunicatie, enz.). De werken aan de tramsporen worden in 2022 uitgevoerd en Brussels Mobiliteit zal instaan voor de heraanleg van de wegen, voetpaden en de nieuwe groene ruimte.

"Dit is opnieuw een voorbeeld van de betrokkenheid van de MIVB bij projecten voor de herinrichting van de openbare ruimte. Projecten die het leven van de reizigers, maar ook dat van de omwonenden verbeteren. En dit ten voordele van de mobiliteit en de levenskwaliteit van iedereen," zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.
Brussels minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt: “Het gaat om een belangrijk project. Na de werken zullen de aansluitingen aan de halte Kerkhof van Jette een echt intermodaal knooppunt zijn. Het comfort en de veiligheid van de voetgangers en fietsers zal verbeteren, net als een verbetering van de toegankelijkheid van de haltes voor personen met beperkte mobiliteit. En de wijk rond het kerkhof van Jette wordt vooral ook groener en aangenamer voor de omwonenden. Het project integreert overigens ook een duurzaam en natuurlijk beheer van het regenwater. Beetje bij beetje verandert Brussel in alle wijken om vlotter, groener, duurzamer en aangenamer te worden.”
Voor Hervé Doyen, burgemeester van Jette « illustreert dit project nogmaals dat als de MIVB, het Gewest en de gemeente samenwerken, er evenwichtige projecten ontstaan die voordelig zijn voor iedereen. Hier is een duidelijke opwaardering gepland van de groene ruimtes, performant openbaar vervoer en herstel van de openbare ruimte. Allemaal doelstellingen bereikt in één enkel project dat door drie partners wordt uitgevoerd.”
Bernard Van Nuffel, schepen van Mobiliteit in Jette: “Ik ben opgetogen over de evolutie van dit project, dat een voorbeeldig partnerschap is tussen de gemeente, de MIVB en Brussel Mobiliteit. In vergelijking met de in 2017 afgeleverde bouwvergunning zijn de wijzigingen zeer positief: afschaffing van het eindpunt van de tram op de De Smet de Naeyerlaan, dat voor veel ongerustheid zorgde bij de omwonenden, een aanzienlijke toename van bomen en beplantingen, een betere infrastructuur voor voetgangers en fietsers, geïntegreerd beheer van regenwater, dat grotendeels in de bodem zal worden geïnfiltreerd in plaats van naar het riolering te worden teruggevoerd, en de aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers tussen de dichtbevolkte wijk Essegem en het Jeugdpark."

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 17 tramlijnen, 53 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2020 244,2 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel