Raad van bestuur MIVB leeft mee met de slachtoffers en hun familie

Vrijdag 25 maart 2016 — Vandaag vond een bijzondere zitting plaats van de raad van bestuur van de MIVB. Naar aanleiding daarvan laten de leden van de raad van bestuur weten diep geraakt te zijn door de verschrikkelijke aanslag die het openbaarvervoersnet trof.

“Dit vreselijke drama maakte een groot aantal slachtoffers. Reizigers en personeelsleden werden gewond, verschillenden tellen een naaste, een vriend, een buur, een kennis onder de slachtoffers. Wij zijn met heel ons hart bij hen. Velen maakten dit verschrikkelijke drama van nabij mee, velen bevonden zich in het hart van de gruwelijkheden.”

De raad van bestuur bedankt nadrukkelijk alle hulpverleners en ordediensten die ter plaatse kwamen na de aanslag.

“Wij bedanken ook alle personeelsleden die diep geraakt zijn en die een grote mate van beroepsernst aan de dag leggen tijdens deze gebeurtenissen die we liever niet hadden meegemaakt.”