Rittenaantallen, rekrutering, projecten,… 2019: een recordjaar voor de MIVB

De MIVB kende in 2019 een recordjaar: stijgende rittenaantallen, een nieuwe busremise, nieuwe medewerkers, een mooie tevredenheidsscore bij de reizigers,… De cijfers tonen het aan: de MIVB is meer dan ooit een hoofdrolspeler van de mobiliteit in Brussel. En de talrijke, lopende en toekomstige projecten zullen ervoor zorgen dat de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij de voorkeur zal blijven genieten voor de verplaatsingen van de Brusselaars.

Met 433,5 miljoen ritten afgelopen jaar (tegen 417,6 miljoen in 2018) ziet de MIVB het aantal reizigers stijgen met 4% en dit al voor het tweede opeenvolgende jaar. Deze stijging van de rittenaantallen is nog duidelijker over een langere periode. Tussen 2009 en 2019 steeg het aantal ritten op het MIVB-net met 50%.

Meer kilometers afgelegd

Deze toename van het aantal ritten gaat gepaard met een stijging van het aantal afgelegde kilometers. Afgelopen jaar legden de trams, bussen en metro’s van de MIVB samen liefst 48,3 miljoen kilometer af, tegen 46,6 miljoen in 2018. De geleidelijke uitrol van het busplan, dat de belangrijkste hervorming omvat van het busnet de afgelopen jaren, heeft onder andere bijgedragen aan deze verhoging. De bussen alleen al legden 25,6 miljoen kilometer af, of ruim 730.000 km meer ten opzichte van vorig jaar.

Het net breidt uit

Het MIVB-net breidde in 2019 verder uit. Naast de inwerkingstelling van het busplan (nieuwe lijn, nieuwe bedieningen en verbindingen,…), werden ook nieuwe voertuigen geleverd (hybride en elektrische bussen) en werd het succes van tramlijnen 8 en 9 bevestigd.

De capaciteit van het MIVB-net steeg, alle vervoersmodi samen, met 35,6% op tien jaar, waarvan +3,5% in 2019 ten opzichte van 2018. Deze stijging is onder andere het resultaat van de indienststelling van verschillende nieuwe lijnen de afgelopen jaren (nieuwe tramlijnen 8 en 9, nieuwe buslijn 37,…) en van de hervorming van het net in het kader van het busplan: grotere voertuigen, nieuwe reiswegen, nieuwe bedieningen, stijging van de frequenties.

Op het vlak van infrastructuur opende een nieuw busdepot (Marly) de deuren in Neder-Over-Heembeek. De bouwwerken van de toekomstige metroremise Erasmus schoten goed op, meer dan 10 km tramsporen werden vernieuwd, de vernieuwing van de metrosignalisatie om de frequenties te verhogen werd verdergezet, 60 bijkomende, nieuwe trams werden besteld (90 in totaal) en nieuwe GO-verkoopautomaten getest (430 nieuwe GO-verkoopautomaten worden op het net geïnstalleerd tegen 2021)…

De MIVB: een keuze van de reizigers

De resultaten van de laatste tevredenheidsbarometer (gedetailleerd in het bijgevoegde persbericht) tonen het aan: de reizigers zijn tevreden over de geboden diensten van de MIVB: de onderneming kreeg een algemene score van 7,1/10 op de tevredenheidsbarometer 2019 (tegen 7/10 in 2018).

76% van de respondenten kenden een score toe van 7/10 of meer. Onder de vermelde punten: het busnet, maar ook de nieuwe tramlijnen 8 en 9.

Veel respondenten verklaren bewust te kiezen voor de MIVB omwille van de geboden voordelen: snel, financieel voordelig, geen parkeerproblemen, enz.

De medewerkers van de MIVB

Om de voertuigen te laten rijden, ze te onderhouden, het net en de diensten te ontwikkelen, de veiligheid voor iedereen te waarborgen, enz. is personeel nodig. Mannen en vrouwen zonder wie het MIVB-net niet zou kunnen werken. En het aantal medewerk(st)ers stijgt naargelang het net uitbreidt. Het voorbije jaar wierf de MIVB 965 nieuwe medewerkers aan, onder wie 17,3% vrouwen. Op 31 december telde de MIVB 9.420 medewerkers (+4,2% ten opzichte van 2018), onder wie 11,18%.

In 2020 is voorzien om 922 personen aan te werven.

De MIVB rekruteert niet alleen, maar ontwikkelt ook het potentieel van haar bestaand personeel. In 2019 genoten zij 530.000 uren opleiding, tegen 360.000 in 2018.

Ontwikkeling, projecten, investeringen

Het nieuwe contract van openbare dienst dat de MIVB verbindt met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ondertekend werd op 4 april 2019, kende het openbaar vervoer veel middelen toe. Het Gewest trekt in de periode 2019-2028, 6,6 miljard euro uit voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer. Afgelopen jaar werd 394 miljoen euro geïnvesteerd in onder andere het busplan, de verlenging van tramlijn 9, de bestelling van 60 nieuwe bijkomende trams, de nieuwe signalisatie voor de metro, de bouw van metroremise Erasmus en de vernieuwing van tramsporen.

De MIVB bereidt ook de mobiliteit van de toekomst voor, met de lancering in 2019 van de eerste zelfrijdende shuttles, eerst in het Woluwepark, daarna op de bedrijfsterreinen van Solvay in Neder-Over-Heembeek. De tests zijn momenteel uitgesteld door de Covid-19-crisis en worden in 2021 verdergezet.

Vandaag en de komende jaren

Ondanks de huidige crisis, gaan de investeringen verder, net als de talrijke projecten die lopende zijn: de verlenging van lijn 9, de uitbreiding van de metro naar het noorden van het gewest, ontwikkeling van MaaS (Mobility as a Service), de aankoop van nieuwe voertuigen, de bouw van stelplaatsen, de ontwikkeling van contactloos betalen, enz.

“2019 was duidelijk een recordjaar voor de MIVB. Uiteraard verplicht de huidige, ongeziene crisis die we momenteel ondergaan ons de ambities voor 2020 bij te stellen. Toch hebben we vertrouwen in de komende jaren. De crisis toonde de essentële rol aan van het openbaar vervoer. Bovendien moedigen de resultaten van de laatste tevredenheidsbarometer ons aan om de ingeslagen weg verder te gaan en almaar meer te werken aan een betere mobiliteit voor Brussel. En dat is ook wat we gaan doen”, verklaart Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

“De Brusselse regering heeft het gezegd: de ontwikkeling van het openbaar vervoer is een prioriteit en we moeten almaar meer blijven investeren in de alternatieve verplaatsingswijzen, die ons moeten toelaten een alternatief te kiezen voor de auto. Deze wil staat duidelijk in de doelstellingen die gevraagd worden aan de MIVB, zoals verder het aantal ritten verhogen. Om daar een antwoord op te bieden, zal de MIVB haar frequenties verder verhogen, investeringen verderzetten in infrastructuur en nieuwe lijnen ontwikkelen”, geeft Merlijn Erbuer aan, de voorzitter van de raad van bestuur van de MIVB.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel