Staking van 10 oktober: waarschijnlijk geen metro voor wedstrijd België-Cyprus

Het MIVB-net zal dinsdag 10 oktober sterke hinder ondervinden van de staking tegen het beleid van de federale regering, waartoe werd opgeroepen door het ACOD. Op dit ogenblik is het nog moeilijk om de exacte reikwijdte van de hinder in te schatten. Toch bestaat het risico dat geen enkele metro rijdt op lijn 6 die het Koning Boudewijnstadion bedient, waar de wedstrijd België-Cyprus wordt gespeeld. De MIVB en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vragen de supporters om alternatieven te voorzien voor het openbaar vervoer.

Het MIVB-net kan dinsdag 10 oktober forse hinder ondervinden van de staking tegen het beleid van de federale regering, waartoe het ACOD opriep. Medewerkers van de MIVB, onder wie bestuurders, steunen de actie.

Op dinsdagavond 10 oktober vindt een voetbalwedstrijd plaats tussen België en Cyprus in het Koning Boudewijnstadion. Door de staking is de kans groot dat metrolijn 6, die het stadion bedient, die dag niet wordt uitgebaat en de supporters er dus niet naartoe en terug kan brengen. De MIVB en de KBVB raden de supporters aan om alternatieven te zoeken voor het openbaar vervoer om naar het Koning Boudewijnstadion te gaan.

Het is zeer moeilijk voor de MIVB om op dit ogenblik precies in te schatten hoeveel medewerkers aan de actie zullen deelnemen en dus de omvang van de hinder op het net te voorspellen. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij doet er alles aan om, in de mate van het mogelijke, de belangrijkste lijnen uit te baten. Ze raadt haar reizigers toch aan om alvast op zoek te gaan naar mogelijke alternatieven.

Informatie voor de reizigers

Om haar klanten zo goed mogelijk te informeren opent de MIVB haar Contact Centre (070/23.20.00) vanaf 6 uur op dinsdagochtend. De website van de MIVB, mivb.brussels, de mobiele website en de MIVB-app informeren de reizigers eveneens in reële tijd, net als de Facebook-pagina (facebook.com/mijnmivb) en de Twitter-account (@stibmivb).

De MIVB verontschuldigt zich bij haar reizigers voor de hinder die ze door deze actie zullen ondervinden en bedankt hen voor hun geduld.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel