«Stalingrad Village» zwaait officieel de deuren open

Belangrijkste werffase Metro 3 start op 7 september

De werken voor de aanleg van metrolijn 3 schakelen vanaf 7 september een versnelling hoger. Om de bouw van het gloednieuwe metrostation Toots Thielemans in de Zuidwijk in goede banen te leiden, komt er onder andere een rotonde op het kruispunt met de kleine ring. Zeven handelaars van het Zuidpaleis namen ondertussen hun intrek in het tijdelijke winkelcomplex «Stalingrad Village», dat vandaag officieel werd ingewijd.

Onder de naam “Stalingrad Village”, maakt het tijdelijke, kleine winkelcentrum op de middenberm van de Stalingradlaan deel uit van de begeleidende maatregelen van het Toots Thielemans-pact, afgesloten met de omwonenden en de handelaars in het kader van de werf Metro 3. Het gaat om een ware primeur in Brussel in de context van een openbare werf. Doel is leven te brengen in de wijk tijdens de bouwwerken van metrostation Toots Thielemans en er de economische dynamiek te ondersteunen.

“Winkeldorpje” in de kleuren van de regenboog

De installatie van de gekleurde containers startte in de maand mei op de Stalingradlaan tussen de Roger van der Weydenstraat en het Rouppeplein. In het «winkeldorpje» namen zeven handelszaken uit het Zuidpaleis hun intrek en dit voor ongeveer 2,5 jaar. Dat is de tijd die nodig is voor de bouwwerken van het nieuwe metrostation en de verbindingstunnels voor de toekomstige lijn 3 in deze zone. Bij de handelszaken die tijdelijk nieuw onderdak krijgen gaat het om twee horecazaken, twee reisagentschappen, een doe-het-zelf-zaak, een sportwinkel en een zaak voor huishoudtoestellen. Door de werken in de tunnel onder en langs de twee kanten van het Zuidpaleis (Stalingrad- en Lemonnierlaan) zullen deze winkels niet toegankelijk zijn of kunnen ze hun activiteiten niet uitoefenen. Stalingrad Village geeft hen de gelegenheid hun activiteiten verder te zetten in dezelfde buurt. Daarnaast krijgen vier andere winkels een nieuwe plaats binnenin het Zuidpaleis.

De bezetting van de winkelruimten in «Stalingrad Village» is gratis voor de betrokken handelaars. De kosten (met uitzondering van water en elektriciteit) worden gedragen door de MIVB. Van haar kant schort de stad Brussel gedurende 3 jaar de betaling van de huur op voor de handelaars die in het Zuidpaleis blijven. Deze twee maatregelen kaderen in het Toots Thielemans-pact.

Dat pact omvat ook de gewestelijke steun voor de handelaars, een belangrijk luik op het vlak van werfcommunicatie (newsletter M3, werfinfo voor omwonenden en handelaars via WhatsApp, opening van een Infopunt M3 op de Lemonnierlaan, regelmatige infosessies,…), de aanwezigheid van een ombudsman en van een werffacilitator. Eens de werken zijn afgelopen, kunnen de omwonenden en de handelaars deelnemen aan de opstelling van een project voor de heraanleg van de bovengrondse openbare ruimte.

Aanleg van een rotonde

De voorbereidende werken voor Metro 3 in de Zuidwijk zijn achter de rug (verplaatsen van waterleidingen, rioleringen en gas, verplaatsen van elektriciteitslijnen en telecom, bouw Stalingrad Village…). Dat betekent dat de bouw van het nieuwe metrostation Toots Thielemans kan beginnen. Alvorens de grondwerken te kunnen uitvoeren, moet de zone worden klaargemaakt zodat alle weggebruikers zich er veilig kunnen verplaatsen tijdens de duur van de werken.

Vanaf 7 september 2020 worden daarom belangrijke aanpassingswerken uitgevoerd aan verschillende wegen en voet- en fietspaden in de buurt. Deze voorbereidende fase van de wegenwerken duurt ongeveer zes weken en moet ervoor zorgen dat iedereen zich ook tijdens de werkzaamheden aan het nieuwe metrostation veilig kan verplaatsen. Het nabije kruispunt op de Kleine Ring wordt bijvoorbeeld omgebouwd tot een grote rotonde, geregeld met een nieuw systeem verkeerslichten. Dankzij de rotonde  kan in het midden van dit verkeersknooppunt verder gewerkt worden zonder onderbreking van het verkeer of wijziging van de verkeerssituatie.

De rotonde blijft voor de hele duur van de werken en moet de verkeerssituatie overzichtelijk maken voor iedereen, ondanks een werf van dergelijke grote omvang. Aangezien er minder verkeer zal doorkunnen dan vandaag, worden alternatieve routes voorgesteld op verschillende strategische plaatsen in het gewest, zoals op de Kleine Ring. Automobilisten worden geïnformeerd via dynamische borden.

Ook aan de Jamarlaan gebeuren aanpassingen. Daar wordt de rijweg versmald tot een rijvak in elke rijrichting, met een omleiding voor fietsers (Alle details zijn terug te vinden in de bijgevoegde flyers.) Deze veranderingen worden stapsgewijs ingevoerd vanaf 7 september.

De Zuidmarkt wordt lichtjes verplaatst, maar kan plaatsvinden tijdens de werken.

Vanaf 19 oktober beginnen de grondwerken voor de bouw van Toots Thielemans en de verbindingstunnels die het nieuwe station moeten aansluiten op de bestaande infrastructuur. Voor de bouw van de 650 meter aan nieuwe infrastructuur, met station, zal 500.000 ton grond worden afgegraven. Dat is bijna het volume van de heuvel van de Leeuw van Waterloo. In de plaats komt 120.000 kubieke meter beton en 15.000 ton staal, goed voor een halve Eiffeltoren.

De realisatie van het station Toots Thielemans zal toelaten om de bestaande premetro tussen het Noordstation en Albert om te bouwen tot een volwaardige metro, en zo de capaciteit van deze belangrijke mobiliteitsas gevoelig op te drijven en het comfort van de reizigers te verhogen. In een volgende fase zal metrolijn 3 in het noorden verlengd worden op het grondgebied van Schaarbeek en Evere tot aan station Bordet. Meer info via www.metro3.be

 

Werken aan het station Albert, toekomstige multimodale hub

Metrostation Albert vormt één van de twee eindpunten van metrolijn 3 en moet worden omgevormd om de metro te kunnen ontvangen. De werken startten in augustus en omvatten de bouw van nieuwe eindpunten voor de tramlijnen 4 en 51 op niveau -1 en de omvorming van de perrons op verdieping -2 voor de metro. Daardoor kan vanuit Albert het gewest worden doorkruist van zuid naar noord in 20 minuten tot aan Bordet via het centrum van Schaarbeek en Evere.

Tramlijn 7, die momenteel tussen Heizel en Vanderkindere rijdt, wordt verlengd tot aan het station Albert, om zo de reizigers een betere verbinding te kunnen aanbieden met het westen van de stad, en de overstapmogelijkheden in het station te verhogen. Station Albert wordt een multimodaal station tussen tramlijnen 4 en 51, die ondergronds rijden, en metrolijn 3.

Toegankelijker en aangenamer

De aanpassingswerken verbeteren de toegankelijkheid van het station en maken het er ook aangenamer vertoeven. Het station zal 5 liften bevatten, waarvan 2 vanop de begane grond, waardoor het station ook toegankelijk wordt voor iedereen met een beperkte mobiliteit. De toegankelijkheid verhoogt ook door de roltrappen te vervangen. Deze werken vergemakkelijken de toegang tot verschillende buslijnen op de begane grond (lijnen 37, 48 en 54). Een bewaakte fietsenparking is voorzien en alle uitrustingen en de afwerking van het station worden vernieuwd (vloer, muur, plafond, verlichting, luiken, signalisatie, laagspanning, enz.). 

Planning van de werken

Het gaat om belangrijke werken, waarvan het deel dat zichtbaar is voor het grote publiek begin augustus aanving, nadat de eerste werken al de afgelopen maanden gebeurden (water, gas, enz.).

De werken startten met de werf “Jupiter”, met name de aanleg van de toekomstige eindhalte van tram 51, langs de Jupiterlaan. Die zou tegen begin 2023 operationeel moeten zijn. De werken in het station verlopen parallel met de vernieuwing van het interieur en de voorbereiding van het toekomstige achterstation van de metro. Dit zou moeten klaar zijn in de loop van 2025, wanneer er wordt overgestapt van premetro naar metro.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 52 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2020 244,2 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel