Tram 10 neemt eerste reizigers volgende herfst aan boord

De werf van tram 10 vordert erg goed. Twee derde van de sporen is al gelegd op het nieuwe traject. Tegen de herfst van volgend jaar zal deze gloednieuwe tramlijn een snelle, rechtstreekse verbinding vormen tussen het Militair Hospitaal van Neder-Over-Heembeek en het centrum van Brussel.

De toekomstige tramlijn 10 in Neder-Over-Heembeek krijgt almaar meer vorm. De bouwwerken startten in april 2022 met de aanpak van de nutsvoorzieningen. Begin 2023 namen de MIVB en Brussel Mobiliteit het over met respectievelijk de aanleg van de tramsporen en de heraanleg van de omgeving. Tien maanden later ligt het project goed op schema. Over een jaar zullen de inwoners van Neder-Over-Heembeek (NOH) het stadscentrum gemakkelijk kunnen bereiken met de tram, dankzij een rechtstreekse, snelle verbinding met een hoge capaciteit.

Twee derde van de sporen al gelegd

De MIVB begon met de aanleg van de sporen in januari 2023. De werf is opgedeeld in verschillende zones die achtereenvolgens worden uitgevoerd om de impact op de buurtbewoners en handelaars te beperken.

Tien maanden na de start van de werken door de MIVB is al twee derde van de sporen gelegd op het stuk tussen Heembeek en het Militair Hospitaal. De spoorwerken op Vekemans-, Ransbeek- en Bruynstraat zijn voltooid. De aanleg van de sporen wordt voortgezet op de Tyraslaan, de Groenweg en de Heembeekstraat. In 2024 zal de MIVB de werken aan de Tyraslaan en de Vuurkruisenlaan voortzetten en voltooien.

De werken zitten goed op schema. De aanleg van de sporen en andere uitrustingen zal voor de zomer klaar zijn. De eerste trams kunnen de nieuwe lijn dan testen zonder reizigers. De eerste reizigers kunnen volgend najaar aan boord stappen.

Verschillende spoortypes

Voor elk project voor de uitbreiding van het tramnet laat de MIVB een studie uitvoeren door een onafhankelijk gespecialiseerd adviesbureau om de impact op vlak van geluid en trilling in te schatten. Op basis van deze voorafgaande studie bepaalt de MIVB het type sporen en uitrustingen dat moet worden aangelegd, afhankelijk van de zone, om de trillingen die gepaard gaan met het rijden van de trams te beperken en het comfort van de buurtbewoners te garanderen.

Voor de werf van de nieuwe lijn 10 gebruikt de MIVB verschillende types sporen en uitrustingen, afhankelijk van de omgeving en het wegdek rond en tussen de sporen (asfalt, gras, kasseien, beton): modules waar al sporen in liggen met daaronder een tapijt tegen trillingen, spoorbalken met een trillingswerend tapijt en dwarsliggers met of zonder tapijt afhankelijk van de zone (stedelijk of niet).

De kersverse tramlijn krijgt tien nieuwe haltes, waaronder een nieuw overstappunt tussen tram en bus in Heembeek. Brussel Mobiliteit legt voetpaden, wegen en fietspaden aan. De haltes zullen klaar zijn voor de ingebruikname van de tramlijn. De rest van de werken wordt voltooid na de ingebruikname van de lijn.

Hoofd bieden aan stedelijke ontwikkeling NOH

De bevolking van Neder-Over-Heembeek is aanzienlijk gegroeid (tot ongeveer 32.000). NOH telt ook 14 scholen, 3.600 leerlingen en 300 leerkrachten. Tel daarbij de vele bedrijven: BPost, Plasma Industrie België, Sécuritas, Ferme Nos Pilifs, enz. die een aanzienlijk aantal jobs genereren.

Tegen 2035 zouden de demografische trends ertoe kunnen leiden dat NOH 39.000 inwoners verwelkomt (een toename van 25%).

De algemene vooruitzichten zijn een aanhoudende groei tegen 2035, met een toename van 7.500 inwoners, 3.100 studenten en 2.600 jobs.

Dit betekent ongeveer 13.200 nieuwe inwoners in het gebied, of +/- 30.000 extra verplaatsingen per dag.

Demografische groei is een positief teken voor een stad.

Enkele weken geleden kondigde de Grondregie van de stad Brussel haar intentie aan om een nieuwe wijk te bouwen in Neder-Over-Heembeek, langs de Vuurkruisenlaan ("Gebied van Gewestelijk Belang nr 4"), die een school, kinderkribbe, woningen en winkels zal omvatten.

Het is in deze context dat de nieuwe structurerende tramlijn 10 naar het stadscentrum en het Noordstation haar volle betekenis krijgt.

Tramlijn 10

Voor de toekomstige tramlijn werden de verschillende actoren vooraf betrokken in een grootschalige participatieve aanpak, met een centrale rol voor overleg tussen de MIVB, het Gewest, de stad Brussel en de omwonenden.

De nieuwe lijn tussen Heembeek en het Militair Hospitaal is ongeveer 5 kilometer lang,zal worden geënt op de bestaande verbinding tussen Rogier en Heembeek en zal doorlopen tot aan het Militair Hospitaal.

e tram zal door de Heembeekstraat, de François Vekemansstraat en de Groenweg rijden, via het Nelson Mandelastadion, de Ransbeekstraat, de Tyraslaan en de Bruynstraat. Er komen tien nieuwe haltes: het nieuwe overstappunt Heembeek, Anker, Zavelput, Peter Benoit, Groenweg, Nelson Mandela, Trassersweg, Antoon Van Oss, Mercator en het eindpunt Militair Hospitaal.

Tram 10 zal aansluiten op tram 7, bus 47 (die een groot deel van het traject van de huidige bus 57 zal overnemen), 53, 56, treinen, trams en bussen aan het Noordstation, evenals metro 2-6 en vele andere lijnen aan Rogier, waaronder tram 4.

Story image

Snelle verbinding met grote capaciteit

Tram 10 zal inwoners, studenten en werknemers van de vele bedrijven die in Neder-Over-Heembeek gevestigd zijn een rechtstreekse, snellere, efficiëntere en comfortabelere verbinding met het stadscentrum bieden. De tram kan tussen 180 en 250 reizigers vervoeren, tegenover 65 voor een standaardbus en 100 voor een gelede bus. De tram zal reizigers ook toelaten om gebruik te maken van de verschillende faciliteiten en diensten die beschikbaar zijn in Neder-Over-Heembeek.

Tijdens de spits op weekdagen zal er om de 5 minuten een tram rijden.

Enkele cijfers

 

Lijn 10 is…

  • +/- 5 kilometer nieuwe tramlijn
  • 10 nieuwe tramhaltes
  • Een lijn die +/- 9 km lang is van eindpunt tot eindpunt
  • Een potentieel tussen 1.600 en 2.400 reizigers per uur tijdens de spits
  • Een verbinding tussen het Militair Hospitaal en Rogier in ongeveer 30 minuten

 

De werf noodzaakt…

  • 3.150 meter spoorbalken
  • 134 prefab-spoormodules en meer dan 400 tussenliggende prefab-platen
  • 5.000 m² in de modules ingebakken stenen
  • Bijna 3.800 meter afvoergeulen in blauwe steen
  • Meer dan 7.500 betonnen dwarsliggers en evenveel duizenden accessoires voor de bevestiging en bescherming van de sporen

 

"Neder-Over-Heembeek is volop in ontwikkeling. Scholen, bedrijven, sportcentra... Er zijn grote mobiliteitsbehoeften, zowel voor de inwoners als voor iedereen die zich naar dit deel van de hoofdstad wil verplaatsen. Op die behoeften moet worden ingespeeld en die rol is weggelegd voor lijn 10. Deze lijn zal Neder-Over-Heembeek verbinden met het stadscentrum en zorgen voor een snelle bediening, rechtstreeks en met een grote capaciteit", legt Brieuc de Meeûs uit, CEO van de MIVB.

 

Minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt: "Dit tramproject, dat precies op schema ligt, illustreert hoe de enorme investeringen van het Gewest in het openbaar vervoer en de openbare ruimte het leven van de Brusselaars echt zullen veranderen. Tram 10 zal binnenkort een efficiënte oplossing bieden om verschillende wijken te ontsluiten. De tramlijn zal ook zorgen voor veel betere verbindingen tussen het zuiden en het noorden van het Gewest en zal de kwaliteit van de openbare ruimten voor de buurtbewoners langs het 5,5 km lange traject verbeteren. En we kunnen nu al zien hoe het project, naast het tramtracé, recreatiegebieden, pleinen, speelpleinen en groene ruimten zal creëren. Een prachtig partnerschap met de MIVB, het Gewest en de stad!”

 

Philippe Close, burgemeester van de stad Brussel: "Als symbool van de stad op 1 minutenstad is de voortgang van de werken aan de tramlijn uitstekend nieuws. Dit stadsproject zal zorgen voor een vernieuwde en verbonden wijk, op slechts een paar minuten van alle voorzieningen. Op piekmomenten kan Tram 10 naar schatting tot 2.400 reizigers per uur vervoeren, of een tiende van de bevolking van Neder-Over-Heembeek. Het project wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden om ervoor te zorgen dat de deadlines worden gehaald, dat de onvermijdelijke ongemakken als gevolg van de werkzaamheden tot een strikt minimum worden beperkt en dat het voor de omwonenden veilig en comfortabel blijft.”

 

Info : move-nohw.brussels

 

 

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 54 buslijnen, 11 nachtbuslijnen en een vervoerdienst voor personen met een beperking. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel