Tram in de stad: neem uw veiligheid in handen

De stad telt almaar meer trams en de frequentie waarmee ze rijden is eveneens toegenomen. De talrijke reizigers van de MIVB zijn daar uiteraard zeer blij mee, maar het “samenleven” tussen trams en zwakke weggebruikers vereist waakzaamheid en respect voor een aantal regels. Daarom voert de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij elk jaar een sensibiliseringscampagne voor alle zwakke weggebruikers en bestuurders. Ze herinnert eraan dat extra waakzaamheid geboden is in deze periode van het jaar: de zichtbaarheid is beperkt omdat het sneller donker is en het vallen van de bladeren maakt de tramsporen extra glad.

Een tram is geen voertuig als een ander. Hij rijdt op sporen en kan dus niet uitwijken om een hindernis uit de weg te gaan. Ook de hechting van de wielen aan de sporen is niet zo groot wanneer een tram remt, in vergelijking met een voertuig op banden. Het is bovendien een zwaar voertuig waarvan de remafstand groter is. Een tram die 40 km/uur rijdt heeft ongeveer 40 meter nodig om tot stilstand te komen, wat bijna overeenkomt met zijn eigen lengte. Daarom is het belangrijk om zeer aandachtig te zijn bij het oversteken van tramsporen. Op het laatste ogenblik oversteken kan bijzonder gevaarlijk zijn voor uzelf, voor de trambestuurder en voor alle reizigers aan boord.

Fietsers en voetgangers: opletten

«Fietsers zijn almaar talrijker in de straten van de hoofdstad en het ‘samenleven’ met de trams is niet altijd gemakkelijk”, zegt Amal Kammachi, “Safety”-verantwoordelijke voor de tram bij de MIVB. “We zien almaar vaker fietsers die de eigen trambeddingen oversteken zonder de tijd te nemen om te stoppen en te kijken of er een tram aankomt. Als een tram arriveert hebben ze de tijd niet om te stoppen of riskeren ze hun evenwicht te verliezen doordat ze met een wiel komen vast te zitten in een spoor”. Op een eigen bedding vergeten fietsers en voetgangers geregeld dat de verkeerslichten voor voetgangers op de weg niet gelden voor de oversteekplaatsen van de eigen beddingen, waar de trams altijd voorrang hebben. Het merendeel van de ongevallen met voetgangers en fietsers vindt plaats op de eigen beddingen. Elk tramongeval wordt geanalyseerd. Daaruit blijkt dat dit vaak het gevolg is van onoplettendheid van de zwakke weggebruiker en het ongeval dus had kunnen vermeden worden.

Sommige fietsers die tussen tramsporen rijden vergeten soms dat ze de tram voorrang moeten geven en uit de weg moeten gaan als deze achter rijdt. “Het gebeurt dat de fietsers voor de tram blijven rijden en dan plots stoppen. Ze riskeren dan geraakt te worden door het voertuig, dat een langere remafstand heeft”, gaat Amal Kammachi verder.

De MIVB wil eveneens de aandacht trekken van de voetgangers die lopen of op het laatste ogenblik oversteken vlak voor een voertuig. “We hebben in vorige campagnes al de nadruk gelegd op voetgangers die oversteken terwijl ze telefoneren of muziek beluisteren. Ze zien of horen de tram niet aankomen. Maar ook ander gedrag kan gevaarlijk zijn: voetgangers die lopen om hun bus of tram te halen en een tram uit de andere richting niet zien aankomen, bijvoorbeeld, of wie oversteekt tussen twee voertuigen of tussen bomen langs de eigen bedding”, gaat Amal Kammachi verder.

Ongevallen in 2014

Afgelopen jaar steeg het aantal ritten en het aantal afgelegde kilometer op het MIVB-net respectievelijk met 2,8% en met 7% maar het aantal ongevallen met een tram verminderde van 1,132 ongevallen per 10.000 afgelegde km in 2013 naar 1,125 in 2014.

Bij 47 ongevallen waren voetgangers betrokken en bij 16 fietsers. Er waren twee dodelijke slachtoffers te betreuren: 1 voetganger en 1 fietser.

Sensibilisering, opleiding, reacties

Alle MIVB-bestuurders zijn opgeleid om defensief en anticiperend te rijden. De MIVB analyseert niet alleen elk ongeval, ze  werkt ook samen met andere infrastructuur- en mobiliteitsdiensten om de infrastructuur van het netwerk nog te verbeteren en nog meer te beveiligen (lichten, hekken, grondmarkeringen, borden,…).

Maar elk ongeval blijft er eentje teveel. Daarom voert de MIVB elk jaar aan het begin van de herfst, wanneer het donkerder wordt en de bladeren beginnen te vallen die de sporen gladder maken, een sensibiliseringscampagne bij de andere weggebruikers en meer bepaald bij de zwakke weggebruikers.

 

 

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel