Veiligheidsdienst MIVB krijgt versterking

De komende maanden versterken 107 nieuwe medewerkers de veiligheidsdienst van de MIVB. De bedoeling is de zichtbare menselijke aanwezigheid op het openbaarvervoersnet in Brussel te versterken om de reizigers, het personeel en de infrastructuur te beveiligen. De eerste van deze nieuwe medewerkers kregen een opleiding van de MIVB, VDAB Brussel en Bruxelles Formation en kregen op 30 augustus hun Vigilis-accreditatiekaart. Dat gebeurde tijdens een ceremonie in de lokalen van Actiris in aanwezigheid van de CEO van de MIVB, Brieuc de Meeûs, de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort en van de Brusselse ministers Pascal Smet, bevoegd voor mobiliteit, en Didier Gosuin, bevoegd voor tewerkstelling en beroepsopleiding.

De MIVB, de politiediensten en overheid waken voortdurend over de veiligheid van het Brusselse openbaarvervoersnet, van de klanten, het personeel en de infrastructuur. Midden 2016 besliste de Brusselse regering het nodige budget vrij te maken voor de opleiding en aanwerving van 107 extra veiligheidsmedewerkers en 15 omkaderingspersoneelsleden. De eerste twaalf medewerkers gingen begin augustus van start.

Menselijke aanwezigheid

Tot het takenpakket van de veiligheidsmedewerkers behoren de aanwezigheid op het MIVB-net, de begeleiding van reizigers, preventietaken, waken over de beschikbaarheid van de uitrustingen en infrastructuur en het verhogen van het veiligheidsgevoel van de reizigers.

De twaalf eerste veiligheidsmedewerkers, die werden aangeworven door Actiris en die samen werden opgeleid door VDAB Brussel, Bruxelles Formation, het BPV en de MIVB, vervoegden de vervoersmaatschappij begin augustus. Op woensdag 30 augustus overhandigden de CEO van de MIVB, Brieuc de Meeûs, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, en de Brusselse ministers voor Mobiliteit en Openbare Werken, Pascal Smet, en van Tewerkstelling en Opleiding, Didier Gosuin, officieel hun Vigilis-accreditatiekaart. De eerste extra medewerkers worden op hun beurt de komende weken vervoegd door andere groepen medewerkers. Alles samen 122 mensen, onder wie 15 omkaderingspersoneelsleden.

Rudi Vervoort : «De stijging van de operationele capaciteit van de veiligheids- en preventiefuncties is en blijft een prioriteit voor ons. En dan in het bijzonder in en rond het openbaar vervoer, waar onze diensten moedig de veiligheidstaken volbrengen sinds de eerste dag en dit ondanks het trauma dat de aanslag op metrostation Maalbeek voor velen onder ons betekent. We herstellen er nooit van maar hier is het de gelegenheid om te zeggen: de MIVB-diensten hebben de Brusselaars nooit laten vallen en daarvoor willen we hen bedanken. Hetzelfde geldt voor de verschillende politiezones. Het complete pakket aan maatregelen dat we sinds 2015 namen om de middelen voor de politiezones te versterken voor meer aanwezigheid in en rond deze zelfde infrastructuur.”

« De komst van de medewerkers betekent een belangrijke evolutie van ons net. Ze worden het aanspreekpunt voor onze reizigers. Hun rol bestaat erin beschikbaar te zijn voor het publiek. Ze zullen dus meer zijn dan alleen veiligheidsmedewerkers. De beveiliging begint bij menselijke aanwezigheid, maar niet alleen want er komt ook een camerasysteem dat zal belemmeren dat mensen in de tunnels van de MIVB gaan”, verklaart Pascal Smet, Brussels minister voor Mobiliteit en Openbare Werken.

« De barrières tussen de openbare diensten wegwerken en ervoor zorgen dat er bruggen worden geslagen tussen tewerkstelling, opleiding en de wereld van de tewerkstelling is de motor van mijn beleid. Vandaag kunnen we dankzij de samenwerking tussen Actiris, VDAB Brussel en Bruxelles Formation op de vraag van de MIVB antwoorden door hen gemotiveerde, opgeleide personen voor te stellen die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Op maat opgeleide werknemers en werkneemsters voorstellen is een formule die we almaar vaker aanbieden aan de Brusselse werkgevers aangezien het een formule is die werkt”, legt Didier Gosuin uit, Brussels minister van Opleiding en Tewerkstelling.

Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris: “Een dergelijk intensief rekruteringsproject tot een goed einde brengen is alleen maar mogelijk mits een zeer goede samenwerking. Onze gratis aanwervingsdienst Select Actiris, samen met VDAB Brussel en Bruxelles Formation, is zeer doeltreffend gebleken. Resultaat: 107 veiligheidsmedewerkers die goed zijn opgeleid voor het Brusselse openbaar vervoer. Dat is een mooi voorbeeld van een efficiënte samenwerking tussen vier Brusselse openbare diensten met een win/win/win/win-resultaat: win voor de MIVB, win voor de tewerkstelling, win voor de werkzoekenden, win voor de veiligheid!”

Geert Pauwels, directeur VDAB Brussel: "We zijn fier dat we dankzij een intensieve samenwerking tussen Actiris, Bruxelles Formation, BPV en VDAB Brussel een zeer concreet antwoord hebben kunnen bieden op de vraag van de MIVB. Elk van de partijen heeft vanuit zijn sterkte bijgedragen tot het succes van deze formule. Via VDAB Brussel hebben de kandidaten een intensief taalbad Nederlands, een maatopleiding Nederlands voor de functie en begeleiding tijdens het werkplekleren binnen de MIVB gekregen. Dit is een formule die we zeker nog voor andere werkgevers in Brussel willen inzetten."

Olivia P’tito, algemeen directeur van Bruxelles Formation : «Dit veeleisende opleidingstraject wordt gedragen door 4 Brusselse openbare diensten. Het is het bewijs dat professionele opleiding en tewerkstelling samengaan en voordelig zijn voor de werkzoekenden. Bruxelles Formation is verheugd dat ze kon bijdragen tot dit traject en benadrukt de uitstekende samenwerking met ‘G4S Training’ om de kandidaten op te leiden tot het beroep van veiligheidsmedewerker, dat tegelijk zeer specifiek is en belangrijk voor de MIVB-reizigers.”

« De beveiliging van ons personeel, onze reizigers en onze infrastructuur zijn een absolute prioriteit. Daarom werken we nauw samen met de ordediensten en de bevoegde autoriteiten. De versterking van onze veiligheidsdienst maakt deel uit van het arsenaal maatregelen dat werd ingesteld en voortdurend wordt geëvalueerd om ons net almaar veiliger en aantrekkelijker te maken”, legt Brieuc de Meeûs uit, CEO van de MIVB.

Cijfers

De MIVB-veiligheidsdienst werkt nauw samen met de ordediensten. De veiligheidsdienst telt 213 interventie- en controlemedewerkers, waar de 107 medewerkers die worden aangeworven en opgeleid aan moeten worden toegevoegd. 260 multimodale junior/senior- medewerkers hebben eveneens een ontradende aanwezigheid op het net. Voor de beveiliging van het net kan de MIVB ook rekenen op 6.000 camera’s in de voertuigen en 3.200 in de stations.

In 2016 zag de MIVB het aantal agressies op het net dalen met 7,9%. De grootste daling is terug te vinden bij de fysieke agressies tegen MIVB-medewerkers, die op een jaar tijd met 38% afnemen in de metro.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel