Voorstelling van het activiteitenverslag 2017 van de MIVB

Stijging van de rittenaantallen en van de afgelegde kilometers, tests en bestellingen van nieuwe voertuigen, reizigers die nog beter geïnformeerd worden,… De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij zette in 2017 haar inspanningen en investeringen voor almaar performanter openbaar vervoer verder en anticipeert op de mobiliteitsnoden die in volle verandering zijn. Verwezenlijkingen die de MIVB graag met u deelt tijdens de voorstelling van de cijfers van haar jaarverslag 2017.

Ieder jaar stelt de MIVB in mei haar activiteitenverslag voor met heel wat kerncijfers die de verwezenlijkingen en de projecten van haar verschillende diensten en afdelingen weerspiegelen: gerealiseerde ritten, marktaandelen, aantal voertuigen, toegankelijkheid, aanwervingen, enz.

Het gaat als het ware om een foto van de projecten en verwezenlijkingen van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij in 2017 die de voorzitter van de raad van bestuur van de MIVB, Thomas Ryckalts, en de CEO, Brieuc de Meeûs, komende maandag 28 mei voorstellen tijdens een persconferentie. Het is ook de gelegenheid om de stand van zaken van de lopende projecten en van de toekomstige uitdagingen te bekijken.

 

Afspraak:

Datum: Maandag 28 mei 2018 om 10.30 uur – Adres: MIVB - Mobi²,  Koloniënstraat 62, Brussel

Gelieve uw aanwezigheid op de persconferentie te bevestigen bij An Van hamme (An.Vanhamme@mivb.brussels - 02 515 20 56).

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel