Vrouwen in de kijker op het MIVB-net

Voor de Internationale dag van de rechten van de vrouw, vandaag maandag 8 maart, gaf de MIVB symbolisch 10 metrostations een nieuwe naam. Dat is een manier om hulde te brengen aan vrouwen die historisch weinig aanwezig zijn in de Brusselse openbare ruimte. Los van deze eenmalige actie zullen vrouwen meer vertegenwoordigd worden op het MIVB-net in de komende maanden en jaren. In 2021, 2022 en 2023, zullen 17 extra bovengrondse haltes de naam dragen van bekende vrouwen.

SIMONe(IS) Veil, Rosa PARKs,  (AL)Malala Yousafzai, Lucia DEBROUCKERE, zijn maar enkele van de vrouwen die geschiedenis hebben geschreven. De MIVB brengt hen hulde in 10 metrostations ter gelegenheid van 8 maart, de Internationale dag van de rechten van de vrouw. Net zoals tijdens de wereldbeker voetbal, speelt de MIVB met de namen van de metrostations.

Tien vrouwen, tien stations

Dankzij een QR-code kunnen de reizigers de biografie van de voor deze actie gekozen vrouwen terugvinden op de blog mivbstories.be

  • Simonis -> Simone Veil: magistrate en staatsvrouw, eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees parlement en icoon van de strijd voor vrouwenrechten.
  • Beaulieu -> Simone de Beauvoir: feministische filosofe.
  • De Brouckère -> Lucia de Brouckère: Belgische chemicus en universiteitsprofessor.
  • Zwarte Vijvers -> Heidi Van de Vijver: Belgische wielerkampioene.
  • Alma -> Malala Yousafzai: Pakistaanse militante Nobelprijs voor de vrede.
  • Tomberg -> Greta Thunberg: een emblematische figuur in de strijd tegen de opwarming van de aarde.
  • Clemenceau -> Clémence Royer: feministischeen wetenschapsfilosofe, die onder andere  vrouwenrechtenactiviste was.
  • Schuman -> Clara Schuman: een van de weinige beroemde vrouwelijke pianisten en componisten van de 19e eeuw.
  • Park -> Rosa Parks: een burgerrechtenactiviste die weigerde haar zitplaats af te staan in een bus.
  • Sint-Guido -> Sainte-Gudule: patrones van Brussel, zette zich in voor de meest behoeftigen en wordt gevierd op 8 januari.

 

Haltes en naamsveranderingen

De MIVB houdt het niet bij een knipoog. In de loop van 2021 krijgen zeven van haar haltes een nieuwe naam, een vrouwennaam. Dat is voor de MIVB een manier om bij te dragen tot een betere vertegenwoordiging van de vrouwen in de Brusselse openbare ruimte. In 2022 en 2023 krijgen elk jaar 5 bijkomende haltes de naam van een vrouw.

 

7 haltes met een vrouwennaam erbij in 2021

Op 19 april duikt een nieuwe lijn op op het busnet van de MIVB in het kader van het busplan. Buslijn 74 zal Erasmus verbinden met Ukkel Kalevoet. Het eindpunt aan Erasmus krijgt de naam  Clémence Everard naar de naam van de eerste vrouwelijke licentiate in de geneeskunde, chirurgie en verloskunde in België. Lijn 74 passeert ook langs de halte Marie Curie, een halte die al bestaat op lijn 810 van De Lijn.

Nog op 19 april krijgt de bovengrondse halte Park, die wordt bediend door de buslijnen 63, 65 en 66, de naam Rosa Parks naar de naam van de burgerrechtenactiviste wiens weigering om haar zitplaats in een bus af te staan aan een blanke man, leidde tot de afschaffing van de segregatiewetten in de Verenigde Staten.

Op 1 september komt er een nieuwe buslijn 52 in het kader van het busplan. De lijn verbindt het Centraal Station met Vorst Nationaal. Een van deze haltes in de Magdalenastraat in het centrum van Brussel krijgt de naam Magdalena.

 

Ook 4 bestaande haltes krijgen een nieuwe naam op  1 september

De halte Demunter wordt bediend door buslijnen 13 en 88 en wordt de halte Audrey Hepburn als eerbetoon aan de beroemde actrice en ambassadrice van Unicef, die geboren is in het Brussels gewest.

De halte Ieper, waar tram 51 stopt, wordt omgedoopt tot Marguerite Duras, een Franse letterkundige, toneelschrijfster, scenarioschrijfster en regisseuse. Haar naam prijkt al op een plein in Brussel.

De halte Stallaert, die bediend wordt door bus 60, krijgt de naam Marie Depage, een bekende Belgische verpleegster. Een straat in Ukkel draagt al haar naam.

De halte Over de Bruggen, waar de trams 62 en 93 stoppen en bus 57, wordt omgedoopt tot Maria-Christina, naar de aartshertogin van Habsburg. Zij gaf ook haar naam aan een winkelstraat in Laken.

 

De keuze van de haltenamen

De MIVB geeft de voorkeur aan haltenamen die verwijzen naar de omgeving waarin ze zich bevinden, met oriëntatiepunten in de buurt (namen van belangrijke straten of verkeersaders, pleinen, buurten, scholen, instellingen, ...) zodat de reizigers gemakkelijk hun weg vinden. Deze criteria hebben ook de inspiratie geleverd voor de nieuwe en veranderde namen van de huidige haltes, net als associaties, zoals de naam die is gekozen voor de halte Rosa Parks.

 

Het net geleidelijk vervrouwelijken

"Deze nieuwe namen en veranderingen van haltenamen zijn een stap in de richting van de geleidelijke vervrouwelijking van de openbare ruimte in Brussel. Een evolutie waaraan de MIVB graag deelneemt. Daarom onderzoeken wij de mogelijkheid om een vrouwelijke naam te kiezen, telkens wanneer wij een nieuwe lijn creëren of de naam van een halte wijzigen. Zo kijken wij erop toe dat jaar na jaar meer en meer vrouwen deel uitmaken van ons personeel. Vooral hun zichtbaarheid achter het stuur van onze voertuigen is een pleidooi tegen vooropgezette ideeën. Dank aan hen voor hun rol als ambassadeurs op dagelijkse basis", benadrukt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.
"Er zijn zoveel vrouwen die zichtbaarheid verdienen in de openbare ruimte van ons gewest. Dit jaar zullen 7 MIVB-haltes een nieuwe vrouwennaam krijgen, en in de toekomst zullen dat elk jaar 5 vrouwen extra zijn. Het is fantastisch dat de MIVB zo'n voortrekkersrol speelt in het creëren van een meer inclusieve stad door en voor de Brusselaars", verheugt de Brusselse minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt, zich.
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris voor Gelijke Kansen: "Ik ben blij met de positieve acties van de MIVB en met haar bereidheid om de Brusselse mobiliteit te vervrouwelijken. De geleidelijke vervrouwelijking van de haltes draagt bij tot meer aandacht voor het parcours van vrouwen die op de ene of andere manier hun stempel hebben gedrukt op onze geschiedenis, onze cultuur, de sport of het feministisch activisme. Zij zijn rolmodellen voor alle vrouwen en jonge meisjes die dagelijks het MIVB-net gebruiken ».

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel