Witte Tornado raast door station Aumale

Het traject dat reizigers afleggen is aangenamer in een (pre)metrostation dat er netjes uitziet. Omdat netheid in de openbare ruimte en het openbaar vervoer een zaak is van iedereen, werkt de MIVB opnieuw samen met de vzw SAFA om jongeren te sensibiliseren netheid in de stations te respecteren door hen te vragen deel te nemen aan de grote schoonmaak. Een nieuwe Witte Tornado-actie vindt plaats op woensdag 3 oktober in station Aumale.

Elke dag krijgen de (pre)metrostations van de MIVB duizenden reizigers over de vloer. Nette (pre)metrostations maken hun traject aangenamer. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij is zich daar bewust van en besteedt elk jaar miljoenen euro (8,2 miljoen in 2018, wat een stijging is ten opzichte van 2017) om de netheid van de stations te verzekeren. Dagelijks houden zich 180 personen bij de MIVB bezig met het schoonmaken van de stations. Goed voor een totale oppervlakte van 200.000 m².

Netheid is een zaak van iedereen

Netheid is een zaak van iedereen, ook van de reizigers. Om de jonge reizigers te sensibiliseren werkt de dienst Societal & External Affairs van de MIVB sinds enkele jaren samen met verschillende vzw’s die actief zijn rondom deze metrostations. De Witte Tornado is een van de vele acties die het resultaat zijn van deze samenwerking.

Witte Tornado

De eerste Witte Tornado dateert van 2004 in station Ribaucourt. De bedoeling is jongeren ervan bewust te maken dat een station deel uitmaakt van hun wijk, van hun omgeving, en het in hun belang is er de netheid te respecteren. Daarom worden ze uitgenodigd om de handen uit de mouwen te steken en te ontdekken wat de schoonmaak van een station inhoudt en er ook actief aan mee te werken. Sindsdien staan er jaarlijks één tot drie Witte Tornado’s op het programma in de metrostations.

Witte Tornade in Aumale en Zwarte Vijvers

Sinds 2013 werkt de MIVB nauw samen met de vzw SAFA, die actief is in de wijken rondom de stations Aumale en Sint-Guido in Anderlecht en sinds 2017 met de vzw Centrum West, die werkt in de wijk rondom het station Zwarte Vijvers in Molenbeek.

In april vorig jaar vond de Witte Tornado plaats in het station Zwarte Vijvers.

Een nieuwe actie is voorzien op woensdag 3 oktober in station Aumale in samenwerking met de vzw SAFA. Van 15 tot 16.30 uur worden een vijftiental jongeren van 7 tot 12 jaar gesensibiliseerd voor netheid in het station. Onder de vleugels van de schoonmakers, van MIVB-personeel en van animatoren van de vzw nemen ze een blik achter de schermen: schoonmaakmachines en –materiaal, de werklast om een station te onderhouden, schoonmaakpersoneel ontmoeten, enz. Ze kunnen eveneens een memory-spelletje spelen over netheid, respect voor infrastructuur en de schoonmaak van de stations.

Met deze acties wil de MIVB jongeren bewustmaken voor het belang om openbare ruimtes, dus ook de metrostations, aangenaam en netjes te houden. Ze benadrukt ook dat het belangrijk is de regels van goed samenleven te respecteren.

«Deze actie wordt ten zeerste geapprecieerd door de inwoners van de wijk en de deelnemers. De jongeren tonen zich zeer enthousiast, net als het personeel op het terrein. Over het algemeen wordt vastgesteld dat de situatie in Aumale verbeterd is», legt Oriane Durieux uit van de ploeg Societal & External Affairs van de MIVB.

---

Bericht voor de journalisten /fotografen: Als u wenst deel te nemen aan deze actie, gelieve dan contact te nemen met An Van hamme (an.vanhamme@mivb.brussels, 02-515.20.56) of Cindy Arents  (cindy.arents@stib.brussels, 02-563.86.76)

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel